subcontent-assegurances

Cobertures: 

A-S Dental Complet F ofereix:

  • Ampli quadre d’odontòlegs especialitzats en els tractaments més moderns.
  • Totes les prestacions odontològiques a preus especials. Amb A-S Dental Complet F s'estalviarà fins un 30% respecte del preu mitjà de mercat en:
  • Odontologia preventiva
  • Tot tipus de pròtesis odontològiques
  • Odontologia d’alta estètica
  • Implantologia
  • Tractament conservador sobre l’articulació temporomandibular (ATM)
  • Odontopediatria
  • Ortodòncia

 

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.

Condicions: 

Carències

No hi ha període de carència. Podrà començar a gaudir de l'assegurança des del primer dia.

Exclusions

No queden excloses de la cobertura les patologies dentals anteriors a la concertació de l'assegurança.

Contractació

A A-S Dental Complet F pot accedir qualsevol persona que no tingui contractada una assegurança de salut amb la Mútua. La inscripció s'ha de realitzar per unitats familiars completes.

Els efectes de la cobertura comencen a partir del dia 1 del mes següent que s'ha fet la inscripció.

L'assegurança té per objecte cobrir les despeses derivades de l'assistència coberta, que és practicada pels centres i professionals concertats per la Mútua General de Catalunya, sobre els quals recau exclusivament la responsabilitat derivada dels seus actes.

 

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.