subcontent-assegurances

Cobertures: 

Hospitalització mèdica, quirúrgica i psiquiàtrica

Exploracions complementàries:

 • Tomografia axial computeritzada (TAC)
 • Ressonància nuclear magnètica (RNM)
 • Medicina Nuclear
 • Proves d'esforç

Tècniques i tractaments especials

 • Medicina nuclear
 • Fisioteràpia i rehabilitació funcional (90 sessions/any)
 • Litotrícia renal extracorpòrea per ones de xoc
 • Quimioteràpia antineoplàsica (inclou la medicació exclusivament citostàtica)
 • Radioteràpia antineoplàsica

Urgències

 • Assistència en viatge
 • Trasllat en ambulància, helicòpter medicalitzat o avió sanitari en cas d'urgència
 • Visita d'urgències a domicili
 • Assistència d'urgències a qualsevol dels centres concertats per la Mútua

Pròtesis

Garanteix el 100% de cobertura, sense necessitat d'avançar diners, si la compra de la pròtesis es tramita a través de la Mútua o el reembossament del 90% del cost (fins un màxim determinat per barem) en la resta de casos. La cobertura contempla:

 • Costos derivats del processament i la preservació de teixits i òrgans humans
 • Audiopròtesis, aparells de fonació i cadires de rodes per a discapacitats
 • Tot tipus de pròtesis d'implantació interna, material d'osteosíntesi i osteotaxi

Altres serveis

 • Teleassistència posthospitalització
 • Teleconsulta mèdica, pediàtrica i psicològica tots els dies de l'any

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.

Condicions: 

Carències

 • Assistència d'urgències: Assistència immediata
 • Hospitalització o intervenció quirúrgica: 10 mesos
 • Proves i tractaments autoritzables: 10 mesos
 • Part i proves autoritzables relacionades amb l'embaràs: 10 mesos
 • Vasectomia o esterilització tubàrica: 12 mesos
 • Pròtesis: 10 mesos
 • Pròtesis que es puguin utilitzar en cas de vasectomia o esterilització tubàrica: 12 mesos

Exclusions

 • Qualsevol patologia prèvia adquirida abans de ser d'alta a la Mútua.
 • Qualsevol tractament d’estètica.
 • Qualsevol tractament per infertilitat.
 • Els trasplantaments d’òrgans vitals (s’inclou el trasplantament de còrnia i medul·la).
 • La implantació d’una pròtesi derivada d’una patologia existent abans de l’afiliació.

Contractació

 • Els efectes de la cobertura comencen a partir del dia 1 del mes següent que s’ha fet la inscripció.
 • Cal omplir un qüestionari de salut, i si és necessari sotmetre’s a una revisió mèdica.
 • L'assegurança té per objecte cobrir les despeses derivades de l'assistència coberta, que és practicada pels centres i professionals concertats per la Mútua General de Catalunya, sobre els quals recau exclusivament la responsabilitat derivada dels seus actes.

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.