MGC Multi Salut Total

  • El nostre quadre mèdic, a més de comptar amb centres de renom, inclou els equips mèdics de prestigi que hi treballen.
  • Les cobertures de salud més completes.
  • Indemnització en cas d'hospitalització.
  • Cobertura odontològica inclosa.
  • Capital assegurat en cas de mort per accident.

A-V Vida Anual Renovable

Una assegurança de vida, renovable cada any, que garanteix als familiars de l'assegurat un important suport econòmic en cas d'esdevenir-se el pitjor.

I-S Hospitalització

Una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d'hospitalització, per fer front a despeses addicionals no previstes.