A-S Total

  • El nostre quadre mèdic a més de comptar amb centres de renom inclou els equips mèdics de prestigi que hi treballen.
  • La nostra cobertura de pròtesis és la més àmplia del mercat.
  • La cobertura d’assistència integral del càncer cobreix medicacions i teràpies que d’altres companyies no cobreixen.

A-V Vida Anual Renovable

Una assegurança de vida, renovable cada any, que garanteix als familiars de l'assegurat un important suport econòmic en cas d'esdevenir-se el pitjor.

I-S Hospitalització

Una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d'hospitalització, per fer front a despeses addicionals no previstes.