El web de la Mutua General de Cataluña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, Mútua General de Catalunya) pretén posar a l'abast dels usuaris tota la informació de què disposa, per tal que els seus mutualistes i els que no ho són, coneguin les activitats que aquesta realitza, i tinguin coneixement de l'àmplia oferta de serveis que ofereix.

Els continguts d'aquest web són propietat exclusiva de la Mútua General de Catalunya, i no poden ser copiats o distribuïts, ni total ni parcialment, sense el seu consentiment.

La Mútua General de Catalunya es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació que conté el web, així com en la configuració o presentació d'aquest.

Les eventuals referències que es facin en aquesta web a qualsevol producte, servei, o a qualsevol tipus d'informació, utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers, no constitueix cap mena de recolzament o recomanació per part de la Mútua General de Catalunya.

En accedir a aquest web s'accepta que la Mútua General de Catalunya no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l'esmenat accés o ús de la informació del web, o per accés a altres matèries d'Internet a través de les connexions amb aquest website.

Incrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40161, foli 128, full B-34759, inscripció 57, i en el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores de la Direcció General d'Assegurances del Ministeri d'Economia i Hisenda amb el número de Clau M0379. Entitat transformada en mútua d'assegurances per Resolució del Director General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya, de 7 de gener de 2009, i autoritzada per exercir la seva activitat en tot l'àmbit econòmic europeu per Ordre de la Ministre d'Economia i Hisenda, de data 8 de gener de 2009.